Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Praeolamus) taeniatus (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek pospolity, rozpowszechniony w całej Europie, docierający w Skandynawii do skrajnych obszarów północnych; notowany nadto z Syberii, Kaukazu i Maroka. W Polsce rozsiedlony od Bałtyku aż po Tatry, nie jest jednak jeszcze znany z pięciu krain. W okresie wegetacyjnym żyje na różnych gatunkach drzew z rodzaju wierzba — Salix L.; jako miejsca występowania tego ryjkowca wymieniane są: wierzba uszata — S. aurita L., wierzba szara — S. cinerea L., wierzba iwa — S. caprea L., wierzba pięciopręcikowa — S. pentandra L. i wierzba trójpręcikowa — S. triandra L. Samice w marcu-kwietniu składają jaja na podstawie żeńskich pączków kwiatowych. Okres rozwoju larwalnego trwa 25-30 dni. Larwy żerują w warstwie zawiązków nasion i w części osiowej kwiatostanów. Dojrzałe larwy wydobywają się z opadłych pączków i przepoczwarczają się w glebie. Stadium poczwarki trwa 12-18 dni. Młode pokolenie ukazuje się na powierzchni, począwszy od połowy maja, następnie wędruje na drzewa, gdzie żeruje na dolnej stronie liści do końca lipca. Zimę przeżywa w kryjówkach, jakie wyszukuje w glebie, detrytusie, w szczelinach kory na pniach i w martwym drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Labler 1920, Kleine 1940), Chałupy woj. Gdańsk (Węgrzecki 1932), Karwia woj. Gdańsk (Kuśka A.*); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879), nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: nadl. Ruda — rezerwat Szumny Zdrój (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Riabinin 1961, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Osterloff 1883), Siennica (Bartoszyński 1937b), Truskaw, Czosnów (Malkin B.*), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Wanat 1994), Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1877b, Gerhardt 1890b), Strzelin (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Schnaider Z. 1974, Kuśka 1982), Jastrzębie-Zdrój i rezerwat «Kwiatkowa Góra» w Ligocie Dolnej (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983), Ojców (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Wyżyna Miechowska — Biała Góra (Petryszak 1991), Rogów koło Koluszek, rezerwat Konewka koło Spały (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Riabinin 1961, Cmoluch 1971, Cmoluch 1992, Cmoluch i in. 1988), Gródek koło Hrubieszowa (Wanat M.*); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987), Kąty (Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Wapielnia woj. Lublin (Kuśka A.*), Staw Echo (Malkin B.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1892, Gerhardt 1892b, Madziara 1957, Stachowiak P. 1988b), Poniatów, Gniewoszów, Zagórze Śląskie (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1993), góra Tuł koło Cieszyna (Kuśka A.*); Kotlina Nowotarska: Magura Spiska — Czarna Góra, Jurgów (Knutelski i Skalski 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982), Suche Rzeki (Wanat M.*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993); Tatry (Petryszak 1982), Tatry Zachodnie (Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kapuściński 1936, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Zebe G. 1853, Bach 1854, Kraatz 1868, Letzner 1871, Leder 1872, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910c, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Leder 1872)