Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Thryogenes scirrhosus (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Opis w KFP:
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący północną, zachodnią i środkową część Europy, docierający na południe do Jugosławii, Rumunii i Bułgarii. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze notowany z wielu krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju, być może z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zasiedla pobrzeża wód, łąki wilgotne i rowy. Postacie dojrzałe spotykano w marcu-październiku na jeżogłówce gałęzistej — Sparganium ramosum Huds., jeżogłówce pojedynczej — S. simplex Huds., oczerecie jeziornym — Schoenoplectus lacustris (L.) Palla i sitowcu nadmorskim — Bulboschoenus maritimus (L.) Palla. Na okres zimowy przewędrowują z roślin do gleby. Potwierdzenia wymaga wzmianka podana przez A. Hoffmanna (1950) o rozwoju larw w łodygach roślin dwóch gatunków sitów — Scirpus L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Pojezierze Mazurskie: Olsztyn (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Smreczyński 1932), Szumin woj. Siedlce (Kuśka A.*); Puszcza Białowieska (Gutowski 1993), Polana Białowieska, Grudki (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1870c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1898, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Scholz R. 1924o, Kolbe W. 1927, Polentz 1940, Polentz 1944), Wrocław-Pawłowice (Wanat M.*); Górny Śląsk: Racibórz (Letzner 1871), rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kawodrza woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Kraków-Zwierzyniec, Kraków-Olsza (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), rezerwat «Żądłowice» koło Inowłodza (Wanat M.*); Nizina Sandomierska: Hurko koło Przemyśla (Trella 1934); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1927); Beskid Wschodni: Medyka (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Dieckmann 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Gutfleisch 1859, Lentz 1879); «Śląsk» (Leder 1872, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)