Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Grypus equiseti (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek, znany z zachodniej, środkowej i północnej części Europy, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe; wykazywany poza tym z Syberii, północnych Włoch i Ameryki Północnej. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry; w południowej części kraju pospolity, w zachodnich i północnych krainach spotykany rzadko i sporadycznie. Zamieszkuje pobrzeża wód, bagna, łąki wilgotne, torfowiska i doliny rzeczne na terenach nizinnych i w niższych partiach górskich. Roślinami żywicielskimi są skrzyp błotny — Equisetum palustre L. i skrzyp polny — E. arvense L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie pojawiają się na roślinach w maju. Od połowy czerwca samice składają jaja na łodygach w międzywęźla, zwykle pojedynczo, niekiedy do pięciu sztuk. Larwy drążą chodniki w łodydze aż do szyi korzeniowej, gdzie następuje przepoczwarczenie, które może mieć miejsce na jesieni, jak we Francji, i zimuje wtedy imago, albo jak w Anglii, gdzie zimuje larwa, a poczwarka pojawia się wczesną wiosną.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Woliński Park Narodowy — okolice Trzciągowa (Stachowiak P. 1987b), Rozewie (Kuśka A.*); Pojezierze Pomorskie: Chmielno, Kolbudy koło Pruszcza Gdańskiego (Grentzenberg 1896); Pojezierze Mazurskie (Pinowska i in. 1991); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Obarski 1961b), Małków nad Wartą, Ruda Milicka koło Milicza (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Chojnów (Malkin B.*), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic, Łomna koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Wanat 1994); Dolny Śląsk: Kietrz (Kuśka A.*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk: okolice Raciborza (Kelch 1846), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856), Rydułtowy, Rybnik (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Juszczyk 1950, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Knutelski 1991); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Wykus koło Suchedniowa (Kuśka 1989c), rezerwat «Przęślin» (Mazur M. i Wanat 1994), Popień koło Koluszek, Pabianice, Grotniki koło Łodzi, rezerwat «Żądłowice» koło Inowłodza (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1971, Cmoluch 1992, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992), Gródek koło Hrubieszowa (Kuśka A.*), Opoka Wielka koło Annopola (Wanat M.*); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Zwierzyniec woj. Zamość (Fejfer F. 1924), Józefów (Mazur M. 1992), Roztoczański Park Narodowy (Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cmoluch i in. 1994), Ulów, Siedliska koło Hrebennego (Wanat M.*); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872), Osuchy woj. Zamość (Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Frenzel 1936), Zagórze Śląskie (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni (Kotula 1874, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1993), Bażanowice koło Cieszyna (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1977, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994), Jodłowa (Kuśka A.*); Bieszczady (Petryszak 1982), Ustrzyki Górne, Wołosate (Wanat M.*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1873, Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982), Tatry Zachodnie (Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Gerhardt 1890b); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Beskidy polskie» (Dieckmann 1986)