Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Smicronyx reichii (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią część Afryki Północnej, południową, zachodnią i środkową część Europy; wykazywany też z dwu południowych prowincji Szwecji. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w ośmiu krainach południowych. Występuje na terenach nizinnych na nasłonecznionych zboczach, wydmach nadmorskich, słonawiskach śródlądowych, pastwiskach oraz na terenach górzystych do wysokości około 1000 m n.p.m. Żyje na centurii pospolitej — Centaurium umbellatum Gilib. i goryczce orzęsionej — Gentiana ciliata L. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach w kwietniu i są spotykane na nich do września — żerują na liściach i łodygach, wyżerając w nich otwory. Larwy odżywiają się nasionami niedojrzałych owoców, następnie dla przepoczwarczenia przechodzą do gleby. Nowa generacja pojawia się we wrześniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Dolny Śląsk Kamieniec Wrocławski Szypuła 1992
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Bolechowice Petryszak i Mazur 1981, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Małopolska Góry Pieprzowe Cmoluch i in. 1975, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1971, Petryszak 1982, Mazur M. 1983
KFP 20 Beskid Zachodni Smreczyński 1950, Smreczyński 1972, Petryszak 1982
KFP 20 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Smreczyński 1955c
KFP 20 Beskid Wschodni Pogórze Przemyskie Petryszak 1982, Mazur M. 1994
KFP 20 Bieszczady Smreczyński 1972, Petryszak 1982
KFP 20 Pieniny Petryszak 1982
KFP 20 Polska Horion 1951, Lohse 1983, Dieckmann 1986, Dieckmann 1990b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Dieckmann i Behne 1994
KFP 20 «Beskid Niski» Petryszak i in. 1993
KFP 20 «Karpaty Zachodnie» Smreczyński 1972