Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acalyptus carpini (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w prawie całej Europie, sięgający w Fennoskandii daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód przez Syberię docierający do Kraju Nadmorskiego i Japonii, notowany ponadto z Ameryki Północnej. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, być może z wyjątkiem wyższych partii górskich. Występuje na pobrzeżach rzek i potoków, w dolinach rzecznych, na torfowiskach. Postacie dorosłe po przezimowaniu w glebie pojawiają się na wierzbach w kwietniu. Samice składają jaja do żeńskich pączków kwiatowych na wierzbie iwie — Salix caprea L., wierzbie siwej — S. incana Schrk. i wierzbie szarej — S. cinerea L. Larwy żerują w części osiowej pączków kwiatowych. Możliwe, że larwy odbywają rozwój również na innych gatunkach wierzb, gdyż imagines poławiano niejednokrotnie nad potokami i rzekami na wierzbach wąskolistnych, jak wierzba biała — S. alba L., wierzba krucha — S. fragilis L., wierzba purpurowa — S. purpurea L. i wierzba wiciowa — S. viminalis L. W maju-czerwcu larwy przepoczwarczają się w glebie. Nowa generacja pojawia się w drugiej połowie lipca i pozostaje w glebie do wiosny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922), Złotoria koło Torunia (Białooki P.*), Włocławek (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932), Łomna koło Nowego Dworu Mazowieckiego, Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie: Libiszów woj. Chełm (Cmoluch 1992); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968, Karpiński 1949d, Karpiński 1958), Hajnówka, Bokówka (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b), Rybnik (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Spała, Ceteń koło Inowłodza (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: okolice Kraśnika (Cmoluch i Kowalik 1964), Lublin (Cmoluch 1972), Wytyczno woj. Chełm (Cmoluch 1992); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Zarzecze koło Sieniawy (Łomnicki M.A. 1886), Szarów (Kuśka A.*); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Trella 1936, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Kaczmarek S. 1991b); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)