Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tychius medicaginis Brisout, 1862
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, notowany ponadto z Kaukazu i państw środkowoazjatyckich. Zasiedla całą Polskę z wyjątkiem wyższych położeń górskich. W południowych krainach występuje pospolicie, w północnej części kraju rzadko i lokalnie. Jest gatunkiem kserotermofilnym. Żyje na lucernie siewnej — Medicago sativa L. i lucernie sierpowatej — M. falcata L. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach w czerwcu i żerują do sierpnia. Larwy żerują w owocach, które ulegają zniekształceniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1879), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Giżycko, Puszcza Borecka — Lipowo (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Kraatz 1868, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Tenenbaum 1931, Trella 1934), Toruń i okolice, Włocławek, Burzenin nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932, Trella 1934); Puszcza Białowieska (Tenenbaum 1931, Trella 1934, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1883g, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1898, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910), Wołów (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872); Górny Śląsk: Ligota Dolna (Polentz 1939b, Kuśka 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994), Dolina Będkowska koło Ojcowa (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Cmoluch i in. 1975, Mazur M. 1983, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994), Góry Pieprzowe koło Sandomierza (Kuśka A.*), Rogów koło Koluszek, Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Miczulski 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994), Gródek koło Hrubieszowa (Kuśka A.*); Roztocze (Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1990b, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994), Machnów (Kuśka A.*), Józefów koło Biłgoraja (Wanat M.*); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kuśka 1982, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987); Beskid Wschodni (Trella 1934, Mazur M. 1994, Mazur M. 1994b); Pieniny (Tenenbaum 1931, Trella 1934, Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992); Polska (Lucht 1987, Dieckmann 1988, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Środkowa (Smreczyński 1972); Polska Południowa (Smreczyński 1972); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1916); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kolbe W. 1927, Tenenbaum 1931, Trella 1934)