Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tychius pusillus Germar, 1842b
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy; notowany poza tym z Algierii i Maroka. W Polsce spotykany rzadko i sporadycznie, notowany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach. Występuje na polach, łąkach, pastwiskach, miedzach, przydrożach i w widnych zaroślach. Postacie dojrzałe poławiano od początku maja do połowy sierpnia na koniczynie różnoogonkowej — Trifolium campestre Schreb., koniczynie pagórkowej — T. montanum L., koniczynie rozdętej — T. fragiferum L. i koniczynie drobnogłówkowej — T. dubium Sibth. Żerujące larwy stwierdzono wśród nasion w główkach kwiatowych dwóch ostatnich z wymienionych gatunków koniczyn. Przepoczwarczenie następuje w glebie, gdzie zimuje również młode pokolenie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pojezierze Mazurskie nadl. Szeroki Bór Nunberg 1976c
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gruszczyce woj. Sieradz Osterloff 1883
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław-Swojczyce Polentz 1938
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław-Pracze Odrzańskie Polentz 1939b
KFP 20 Górny Śląsk Bytom Nowotny i Polentz 1933
KFP 20 Górny Śląsk Łabędy woj. Katowice Polentz 1938
KFP 20 Górny Śląsk Rybnik-Paruszowiec Kuśka 1973
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Częstochowy Lgocki 1908
KFP 20 Roztocze góra Nart woj. Zamość Tenenbaum 1918
KFP 20 Polska Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Śląsk» Petryszak 1982
KFP 20 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 20 «Brama Morawska» Petryszak 1982