Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozmieszczony w Europie, Azji Mniejszej, na Kaukazie i Syberii, sięgający w Fennoskandii daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Jest na ogół spotykany dość rzadko, niekiedy jednak lokalnie w większej liczbie osobników. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie, występując głównie na drzewach liściastych rosnących na wilgotnych stanowiskach. Donoszono o złowieniu go na brzozie, olszy szarej, jesionie, dębie, buku, leszczynie i tarninie oraz przypadkowo również na drzewach iglastych. Żeruje na niższych grzybach z rzędu mączniaków (Erysiphales): Spaerotheca mors-uvae (Schwein) Beck. et Curt. i Phyllactinia suffulta Sacc. Chrząszcze przylatują do źródeł światła sztucznego. Zimują na suchych miejscach w ściółce pod opadłymi liśćmi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Dreyfeldt 1933); Pojezierze Mazurskie: Wąbrzeźno (Albien 1905); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Albien 1905, Schumann 1907, Szulczewski 1922, Arnold 1937, Arnold 1938, Gumoś i Wiśniewski 1960, Gumoś i Wiśniewski 1961); Nizina Mazowiecka (Wiąckowski i Wiąckowska 1968, Czechowska i Bielawski 1981); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Topolice woj. Wrocław (Gerhardt 1898, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz i okolice (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Bielawski 1959, Stebnicka 1972); Wyżyna Małopolska: nadleśnictwo Jędrzejów (Karczewski 1961); Roztocze: Grelę i Górecko Kościelne woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Stronie Śląskie (Kolbe W. 1924); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Wanka 1927, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Stebnicka 1972, Bielawski 1978); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Bieszczady: góra Łopiennik, góra Krysowa (Bielawski 1971); Pieniny (Bielawski 1978); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959, Kahl 1962); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)