Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Furcipus rectirostris (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek palearktyczny, rozprzestrzeniony od Półwyspu Iberyjskiego po Azję Wschodnią, w Europie na północ docierający do około 66° szerokości geograficznej. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Zasiedla głównie wilgotne i zimne środowiska. Naturalnymi roślinami żywicielskimi są czeremcha zwyczajna — Padus avium Mill., śliwa tarnina — Prunus spinosa L. i wiśnia wonna — Cerasus mahaleb (L.) Miller, z których ryjkowiec ten przechodzi na następujące drzewa owocowe: śliwę domową — Prunus domestica L., wiśnię pospolitą — Cerasus vulgaris Mill. i czereśnię — C avium (L.) Moench. Imagines opuszczają kwatery zimowe w połowie kwietnia i przemieszczają się na drzewa, gdzie żerują dla uzyskania dojrzałości. Samice w końcu maja i na początku czerwca składają jaja w młode, zielone owoce. Jaja są składane pojedynczo przez nakłuty kanał, pod łupinę pestki. Larwy odbywają rozwój w pestkach w ciągu 4-5 tygodni; przed przepoczwarczeniem wygryzają w ścianie pestki otwór, przez który młode imagines wydobywają się, w końcu lipca, na zewnątrz. Chrząszcze żerują kilka dni na liściach, następnie przewędrowują na diapauzę zimową do gleby. Kwieciak pestkowiec może niekiedy powodować wielkie szkody w uprawach wiśni i czereśni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Pobierowo (Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie: Lipka woj. Koszalin (Kagan i in. 1963b), nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Wanat 1989), Mamerki koło Węgorzewa (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Minkiewicz 1937, Riabinin 1961, Stachowiak P. 1984, Iwan 1988); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Tenenbaum 1929, Smreczyński 1932, Ruszkowski J.W. 1933, Trella 1934, Kuntze R. 1936, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie: Siedlce (Minkiewicz 1937); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk: Wrocław (Pomorski 1984), Stolec koło Ząbkowic Śląskich (Kuśka A.*), Chrząstowa Wielka, Oława, Pątnów Legnicki, Lubiąż (Wanat M.*); Górny Śląsk (Roger 1856, Stefek 1939, Schnaider Z. 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Boehm 1873, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Ruszkowski J.W. 1933, Minkiewicz 1937, Wanat 1987, Petryszak 1991), Rogów koło Koluszek, Łask, Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Łysa Góra (Cmoluch 1980), Cząstków, Święty Krzyż (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Woroniecka 1924, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Miczulski 1961, Riabinin 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Machowicz-Stefaniak 1977, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie: okolice Sobieszowa (Stachowiak P. 1988b), Nowa Ruda (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: rezerwat Gipsowa Góra koło Kietrza (Kuśka A.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kulczyński W. 1873, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1993), Skoczów (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994), Rzepedź (Kuśka A.*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Kaczmarek S. 1991); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Brischke 1883); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)