Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pissodes piniphilus (Herbst, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony w środkowej i północnej części Europy (nie znany jeszcze z Anglii i Danii), docierający w Skandynawii do skrajnych obszarów północnych, sięgający na wschód po Syberię. W Polsce smolik drągowinowiec występuje prawdopodobnie w całym kraju, ale z dotychczasowych danych o jego rozmieszczeniu wynika, że w północnej i zachodniej części jest częściej spotykany niż w południowej i wschodniej. Nie jest jeszcze znany z Gór Świętokrzyskich, Kotliny Nowotarskiej, Pienin, Bieszczadów i Tatr. W ciągu roku występuje jedna generacja. Rośliną żywicielską jest głównie sosna zwyczajna — Pinus silvestris L., rzadziej sosna wejmutka — P. strobus L. Samice składają jaja w porcjach po kilka sztuk, w korę gałęzi i w górnej części pnia. Larwy drążą kręte chodniki i żerują w miazdze. Komorę poczwarkową budują w bielu, wyścielając ją drobnymi wiórkami i trocinkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Wilczek 1922, Burzyński J. 1971); Pojezierze Pomorskie (Wilczek 1922, Schnaider Z. 1956, Majewski Ż. 1958, Koehler i in. 1959, Koehler i in. 1961, Gabryel 1963, Schnaider Z. i Sierpiński 1967, Kolk i Sierota 1979, Kolk 1987b); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Koehler i in. 1959, Kinelski i Szujecki 1964, Szujecki 1967, Gotwald 1968, Dominik i Kinelski 1979, Dominik i Kinelski 1985, Bychawska 1983, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Kéler 1935, Kéler 1935b, Skwarra 1929, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Majewski Ż. 1958, Nunberg i Wiąckowski 1958, Koehler i in. 1959, Koehler i in. 1961, Król i Michalski 1961, Gabryel 1963, Schnaider Z. i Sierpiński 1967, Koehler i Kolk 1974, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1984, Bałazy i Baraniak 1980, Kolk 1984, Kolk 1987, Stachowiak P. 1984, Baraniak i Stachowiak 1985b, Baraniak i Stachowiak 1985c, Chłodny i in. 1987, Michalski 1989), Solec Kujawski (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932, Koehler i in. 1961, Koehler i Kolk 1974, Kolk i Sierota 1979, Sierpiński 1980b, Mazur K. 1985, Kolk 1987, Kolk 1987b, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b), Anin, Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie (Karpiński 1949d, Sierpiński 1959, Sierpiński 1962c, Sierpiński 1975, Sierpiński 1980b, Koehler i Kolk 1974); Puszcza Białowieska (Escherich 1917, Kéler 1923b, Karpiński 1933b, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910, Müller E. 1894, Scholz R. 1935, Polentz 1942, Koehler i Kolk 1974, Bychawska 1983, Chłodny i in. 1987); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Sierpiński 1966, Sierpiński 1970b, Sierpiński 1972, Sierpiński 1973, Schnaider Z. i Sierpiński 1967, Schnaider Z. 1973, Schnaider Z. i Ordon 1978, Chłodny 1982, Bychawska 1983, Chłodny i Styfi-Bartkiewicz 1984); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Sierpiński 1972, Capecki i Tuteja 1979, Mazur M. 1983, Kowalewski 1988, Gądek 1990); Wyżyna Małopolska (Dominik 1966e, Dominik 1972, Dominik 1975, Dominik 1993b, Sierpiński 1970b, Sierpiński 1972, Sierpiński 1980b, Wiąckowski 1978), Tuszyn koło Łodzi, Sulejów (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Sierpiński 1963, Sierpiński 1971, Sierpiński 1973, Sierpiński 1980b, Sokołowski A. 1978, Król 1980); Roztocze (Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska (Rybiński 1903, Koehler i Kolk 1974, Borusiewicz 1980, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Bychawska 1983), Szarów (Kuśka A.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1856f, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1890b); Beskid Zachodni (Wanka 1917b, Sierpiński 1970b, Król 1980b, Król 1981, Petryszak 1982, Starzyk J.R. i Łuszczak 1983); Beskid Wschodni (Gądek 1976); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Sierpiński i in. 1982, Sierpiński 1985, Sierpiński 1986, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Pomorze» (Bethe 1865b); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845, Letzner 1856b, Kuhnt 1912, Sierpiński 1966b); «Galicja» (Nowicki M. 1865); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1910)