Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Magdalis (Edo) nitidipennis (Boheman in Schönherr, 1843b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony w środkowej i południowo-wschodniej części Europy, notowany ponadto z Azji Mniejszej i Bliskiego Wschodu. W Polsce wałczyk ten jest znany z nielicznych stanowisk, rozproszonych w południowej i zachodniej części kraju. Żyje w topoli białej — Populus alba L. i topoli czarnej — P. nigra L. Rozwój larwalny odbywa w martwych gałęziach starych drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Stachowiak P. 1986); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1883), Warszawa-Saska Kępa, Jabłonna (Smreczyński 1932), okolice Warszawy (Smreczyński 1972); Dolny Śląsk (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910, Polentz 1936e, Polentz 1937d, Polentz 1939b, Pomorski 1984); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Świerklaniec (Chłodny 1984b), Olza koło Wodzisławia Śląskiego (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Smreczyński 1972, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Smirnov 1910b, Wanat 1987), Pabianice, Skorocice koło Wiślicy (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Smirnov 1910b); Sudety Zachodnie: Gołogłowy koło Kłodzka (Kania 1991b); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Zabrzeg woj. Katowice (Stefek 1939); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Gerhardt 1897, Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1972, Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)