Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Magdalis (Odontomagdalis) armigera (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie od Wysp Brytyjskich i południowych obszarów Fennoskandii po kraje śródziemnomorskie (z wyjątkiem Hiszpanii); notowany poza tym z Syberii. W Polsce występuje na całym niżu północnym, ale nie jest jeszcze znany z Podlasia; na wyżynach i podgórzach jest spotykany dość rzadko. Zasiedla głównie lasy łęgowe, wilgotne pobrzeża lasu, parki, aleje i żywopłoty. Żyje na wiązie pospolitym — Ulmus campestris L. em. Huds. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w kwietniu i trwa do lipca; chrząszcze żerują na liściach. W kwietniu samice składają jaja na gałęziach i pniach. Larwy drążą krótkie, esowate chodniki pod korą i żerują w bielu do jesieni. Zimują w miejscu żerowania, a przepoczwarczają się w drugiej połowie marca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk i okolice (Frantzius 1853, Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Bałazy i Michalski 1962b, Michalski 1962b), nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968), Koronowo koło Bydgoszczy (Wanat M.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska (Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Riedel 1893, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1984, Bałazy i in. 1974); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska: Białowieża (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Bałazy i Michalski 1962b, Pomorski 1984), Pątnów Legnicki, Lubiąż, Oława (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Sławięcice (Bałazy i Michalski 1962b), rezerwat Segiet koło Bytomia (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), rezerwat «Grabowiec» (Mazur M. i Wanat 1994), Rogów koło Koluszek (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b), Gródek koło Hrubieszowa (Wanat M.*); Sudety Zachodnie: Jawor (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: rezerwat Kopce koło Cieszyna (Kuśka 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Mazur M. 1994); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Zebe G. 1853, Lentz 1857, Lentz 1876); «Śląsk» (Schilling 1845, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)