Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Magdalis (Odontomagdalis) carbonaria (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony w prawie całej Europie, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe; wykazywany ponadto z Syberii i Kaukazu. W Polsce, aczkolwiek nie jest znany jeszcze z wielu krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju prócz wyższych partii górskich. Występuje na brzozie brodawkowatej — Betula verrucosa Ehrh. Postacie dojrzałe pojawiają się na drzewach w maju i czerwcu. Żerują na liściach. Samice składają jaja na górnych, suchych lub obumierających gałęziach o średnicy 2-10 cm. Larwy żerują pod korą, drążąc wężykowate chodniki długości 5-6 cm.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Słowiński Park Narodowy (Kuśka A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Bałazy i in. 1974, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Wanat 1994), Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910), Wrocław-Zakrzów, Niemodlin koło Opola (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Krzemionki Opatowskie (Kuśka 1989c), Biała Góra (Petryszak 1991), Modlica i Grotniki koło Łodzi (Wanat M.*); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1907, Harnisch 1925); Beskid Zachodni: Beskid Sądecki (Petryszak 1982); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Kuhnt 1912); «Galicja» (Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884)