Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Magdalis (Magdalis) punctulata (Mulsant et Rey, 1859b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zasiedlający obszary górzyste w środkowej części Europy oraz w krajach sąsiednich. W Polsce rzadko spotykany, wykazywany z nielicznych stanowisk tylko w siedmiu krainach. Postacie dojrzałe obserwowano od maja do lipca na świerku pospolitym — Picea excelsa (Lam.) Lk. i jodle pospolitej — Abies alba Mill. Bionomia, poza miejscami i datami połowu imagines, nie jest znana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowe Miasteczko koło Nowej Soli (Stachowiak P. 1986); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk: Rybnik, Wielopole (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Smreczyński 1972, Mazur M. 1983); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Kolbe W. 1908); Sudety Wschodnie: Lądek-Zdrój (Kolbe W. 1919, Scholz R. 1929f, Scholz R. 1935h, Horion 1935), góra Łopianka koło Barda (Kania 1991b); Beskid Zachodni: Kalwaria Zebrzydowska (Smreczyński 1937, Smreczyński 1972); Polska (Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Kolbe W. 1909, Gerhardt 1910, Łomnicki M.A. 1913, Hinke 1919, Horion 1951, Lohse 1983); «Sudety» (Smreczyński 1972)