Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylobius excavatus (Laicharting, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący środkową i całą północną część Europy; wykazywany poza tym z Syberii i Ameryki Północnej. Szeliniak czarny jest znany w Polsce głównie z obszarów wyżynnych i górzystych, z północnej, niżowej części rzadziej notowany. Żyje i odbywa rozwój na świerku pospolitym — Picea excelsa (Lam.) Lk., modrzewiu europejskim — Larix decidua Mill. i sośnie zwyczajnej — Pinus silvestris L. Bionomia podobna jak u H. abietis (L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Pfeil 1857); Pojezierze Pomorskie: Wirty woj. Gdańsk (Dominik 1966b); Pojezierze Mazurskie (Smreczyński 1968b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kąty woj. Poznań (Dominik 1966b, Kania 1991b); Nizina Mazowiecka: Mała Wieś koło Grójca (Szujecki 1957), Grójec (Dominik 1966b); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kania 1991b); Wyżyna Małopolska (Dominik 1966b, Dominik 1966e, Dominik 1972, Dominik 1993b); Góry Świętokrzyskie (Karpiński 1963, Karpiński 1964, Kuśka 1989c); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: nadl. Brzesko — leśnictwo Kolanów (Skrzypczyńska i Król 1974); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Langner 1904, Dominik 1966b, Stachowiak P. 1988b, Kania 1991b); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Polentz 1935); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Reitter 1870b, Letzner 1871, Letzner 1874e, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Wanka 1915, Kolbe W. 1927, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Starzyk J.R. i Fizia 1984, Petryszak i Knutelski 1987), Wojkowa (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1934, Dominik 1966b, Kubisz i in. 1991, Petryszak i in. 1993); Bieszczady (Nowicki M. 1858, Wanat M.*); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Kulczyński W. 1881, Gabriel 1899, Szymczakowski 1962b, Łomnicki A. 1963, Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982), Hala Gąsienicowa, Dolina Pięciu Stawów (Kuśka A.*); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1979, Dominik 1981b, Sierpiński 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Schilling 1845, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Smreczyński 1968b); «Sudety» (Smreczyński 1968b)