Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Latridius (Latridius) angusticollis Gyllenhal, 1827
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, docierający na północ do Anglii, południowej Szwecji oraz Karelskiej ASRR, a na południe do środkowych Włoch. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat. Spotykany głównie w lasach i ogrodach w dziuplach drzew, na przegrzybiałym drewnie drzew liściastych pod odstającą korą, opadłym listowiem, mchem, wiązkami chrustu i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi. Niekiedy znajdowany również w otoczeniu zabudowań gospodarczych pod gnijącymi i zapleśniałymi materiałami, jak słoma, siano, kompost, wypielone zielsko oraz wilgotne deski.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: okolice Gdańska (Frantzius 1853), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1866, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888); Górny Śląsk: Łubowice (Roger 1856, Letzner 1871), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa, Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Nieznanice woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Ułów i Smoryń woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1903c); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1888); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888), Babia Góra (Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kolbe W. 1892, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Arndt 1924); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)