Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypera diversipunctata (Schrank, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek występujący w środkowej i północnej części Europy; notowany ponadto z Grenlandii, Syberii i Ameryki Północnej. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zasiedla mokre łąki, torfowiska, moczary, pobrzeża potoków, wilgotne lasy i zarośla, przydroża i rowy. Jako rośliny żywicielskie wymieniane są gwiazdnica bagienna — Stellaria uliginosa Murr., gwiazdnica grubolistna — S. crassifolia Ehrh., gwiazdnica pospolita — S. media Vill., kościenica wodna — Malachium aquaticum (L.) Fr. i rogownica polna — Cerastium arvense L. Larwy przepoczwarczają się w wytworzonym przez siebie zamkniętym, białym kokonie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Pinowska 1976), Mścice koło Koszalina (Stachowiak P. 1986); Pojezierze Pomorskie: Szczecin i okolice (Franck 1929, Kleine 1940), Grzybno koło Kartuz (Białooki P.*), Wieżyca koło Kartuz (Wanat M.*); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Kirsch 1872, Lentz 1876, Lentz 1879, Gotwald 1968), Danowo koło Giżycka (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Droszków koło Zielonej Góry (Stachowiak P. 1986), Czmoniec nad Wartą (Kuśka 1981d), Burzenin nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Bartoszyński 1937b, Kinelski i Szujecki 1959, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pomorski 1984); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Graczyk i Michocki 1976, Stachowiak P. 1986); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuśka 1973, Kuśka 1982, Knutelski 1991), Rybnik i Jastrzębie-Zdrój (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Osterloff 1883, Rybiński 1897, Lgocki 1908, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1960b, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Biała Góra (Petryszak 1991), rezerwat Sługocice koło Inowłodza (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1971, Cmoluch 1992, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Petryszak 1988); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Leder 1872, Koltze 1873, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1940, Polentz 1940d), Gniewoszów, Długopole (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), Lądek-Zdrój (Koltze 1873), Pokrzywna (Kuśka A.*); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Wanka 1915, Pawłowski J. 1967, Kuśka 1973, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1993), góra Tuł (Kuśka A.*); Kotlina Nowotarska: Magura Spiska - Jurgów (Knutelski i Skalski 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Bieszczady: Połonina Wetlińska (Kuśka A.*), Zatwarnica, Suche Rzeki (Wanat M.*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992); Tatry (Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Śląsk» (Bach 1854, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: subfosylne