Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony od wschodniej Francji przez kraje Europy Środkowej po europejską część byłego ZSRR. W Polsce notowany z sześciu tylko krain, przy czym ze Śląska Dolnego i Górnego notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. Spotykany na ogół rzadko, niekiedy tylko, jak na przykład w Puszczy Białowieskiej, poławiany liczniej. Zamieszkuje lasy pierwotne i stare parki. Żyje na dębie szypułkowym — Quercus robur L., znacznie rzadziej na buku zwyczajnym — Fagus silvatica L. Samica w sierpniu-wrześniu składa jaja do drewna nadłamanych lub obumierających pni i gałęzi. Larwy żerują w chodnikach w bielu na głębokości 1-3 cm do maja-czerwca następnego roku. Stadium poczwarki trwa 30-40 dni. Postacie dojrzałe pojawiają się od połowy czerwca do końca lipca. W Puszczy Białowieskiej pod korą starej kłody dębowej 26.VI, 1990 r. znaleziono żerowiska z larwami oraz poczwarkami i młode imagines w komorach poczwarkowych (Knutelski i Kubisz 1993b). Otwory wyjściowe imagines są ułożone niekiedy szeregiem wzdłuż osi pnia. Postacie dojrzałe są aktywne o zmroku; w ciągu dnia przebywają bez ruchu na korze. Są trudne do zauważenia z powodu bardzo podobnego ubarwienia do tła. W ciągu roku występuje jedno pokolenie, ale niekiedy cykl rozwojowy może się przedłużyć do dwóch lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1923), Warszawa-Bielany (Smreczyński 1932, Szujecki 1957, Szujecki 1958b, Burakowski 1982), koło Warszawy (Smreczyński 1972); Podlasie (Smreczyński 1972); Puszcza Białowieska (Knutelski i Kubisz 1993b), Białowieża (Wanat 1993), Białowieski Park Narodowy (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz, Tworków koło Raciborza (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Szujecki 1957, Cmoluch 1980), Bodzentyn, Góra Miejska (Szujecki 1958b, Kuśka 1989c); Polska (Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Gutfleisch 1859, Kuhnt 1912, Horion 1951, Szujecki 1958b, Smreczyński 1972, Petryszak 1982, Kippenberg 1983, Koch K. 1992); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)