Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acalles hypocrita Boheman in Schönherr, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący góry i pogórza w południowej i środkowej części Europy; notowany poza tym z Kaukazu. W Polsce wykazywany głównie z regionów górzystych, na wyżynach i niżu spotykany rzadko i sporadycznie. Według Wanata (1994) z Puszczy Białowieskiej omyłkowo wykazany na podstawie błędnie oznaczonych okazów A. camelus (Fabr.). Zasiedla lasy liściaste i mieszane oraz parki. Postacie dojrzałe spotyka się na przegrzybiałych pniach i martwych gałęziach buka zwyczajnego — Fagus silvatica L., graba zwyczajnego — Carpinus betulus L., leszczyny — Corylus avellana L. i olsz — Alnus Mill. oraz w ściółce, pod odstającą korą i w wiązkach chrustu. Larwy obserwowano w gałęziach jesionu wyniosłego — Fraxinus excelsior L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Sławsko (Anonim 1924); Dolny Śląsk: Zimna Woda woj. Legnica (Meyer 1919); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Mazur M. 1983); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż (Kuśka 1989c); Sudety Zachodnie (Fein i Haase 1881, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Meyer 1919), Wąwóz Myśliborski koło Jawora (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854, Meyer 1919), Lądek-Zdrój (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Gerhardt 1890b), Złoty Stok (Kania 1992); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Kuśka 1982, Petryszak 1982, Knutelski i in. 1986, Petryszak i Knutelski 1987), Skoczów (Kuśka A.*), Podgórze koło Limanowej (Wanat M.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Trella 1938, Petryszak 1982, Knutelski i in. 1986, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Pieniny (Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992); Polska (Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Leder 1872, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Wanka 1927, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1910); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972); «Sudety» (Smreczyński 1972); «Beskidy» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)