Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris artemisiae (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Europie (z wyjątkiem Hiszpanii, Anglii, Danii i północnej Fennoskandii), sięgający na wschód przez Syberię po Daleki Wschód. W Polsce wykazywany głównie ze stanowisk na niżu i wyżynach. Zasiedla nieużytki, przydroża, miejsca ruderalne, rowy, zręby, polany leśne i zarośla. Jako rośliny żywicielskie są podawane: bylica polna — Artemisia campestris L., bylica pospolita — A. vulgaris L. i bylica piołun — A. absinthium L. Postacie dojrzałe spotykano na roślinach od kwietnia do października. W ciągu roku występują dwie generacje. Z jaj złożonych w maju i czerwcu ukazują się postacie dojrzałe w lipcu-sierpniu; samice tego letniego pokolenia składają jaja, z których wylęgnięte larwy zimują i przepoczwarczają się na wiosnę.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Kolbudy (Grentzenberg 1896), Bielinek nad Odrą (Griep 1939, Griep 1939b); Pojezierze Mazurskie: nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki (Gotwald 1968), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Giżycko (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Góra (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), okolice Poznania (Schumann 1908, Szulczewski 1922), Smukała koło Bygdoszczy (Kuśka A.*), Włocławek, Ruda koło Milicza, Małków i Burzenin nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981); Podlasie: Szostaki nad Biebrzą (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Polentz 1940, Pomorski 1984); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871), Łubowice (Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Ostrowy (Lgocki 1908), Krowiarki koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Łuczyce (Petryszak 1991), rezerwat «Skowronno» (Mazur M. i Wanat 1994), Góry Pieprzowe koło Sandomierza (Kuśka A.*), Rogów koło Koluszek, Modlica koło Łodzi (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Kielce-Kadzielnia (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1992, Mazur M. 1992); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Zwierzyniec, Biała Góra (Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Szczebrzeszyn (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Mazur M. 1994, Mazur M. 1994b); Pieniny (Wanat M.*); Polska (Osterloff 1883, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)