Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris lepidii Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zasiedlający zachodnią i środkową część Europy oraz północne Włochy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji, a na wschód do Kaukazu, Krymu i zachodniego Kazachstanu. W Polsce drążyn brukwiowy występuje pospolicie na całym obszarze. Zasiedla łąki, ogrody, pastwiska, przydroża, mokradła, rowy, tamy i słonawiska. Pojaw postaci dojrzałych jest rozciągnięty w czasie — chrząszcze poławiano od maja do października. Roślinami żywicielskimi tego drążyna są chrzan pospolity — Armoracia lapathifolia Gilib., gorczycznik pospolity — Barbaraea vulgaris R. Br., rzepicha błotna — Rorippa palustris (Leyss.) Bess., rzepicha leśna — R. silvestris (L.) Bess., rzepicha ziemnowodna — R. amphibia (L.) Bess. i pieprzyca szerokolistna — Lepidium latifolium L. Larwy żerują w korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: okolice Gdańska (Frantzius 1853, Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno (Osterloff 1883), Poznań i okolice (Schumann 1904, Schumann 1908), Zielona Góra (Schmidt H. 1918b, Szulczewski 1922, Oko 1963, Lipa i in. 1977), Toruń-Podgórz (Białooki P.*); Nizina Mazowiecka (Lindeman 1871, Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Obarski 1968, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Warszawa-Anin, Zegrze (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska — Hajnówka — Poryjewo (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1874, Schwarz i Letzner 1874, Kozłowska 1960), Pątnów Legnicki, Wrocław-Wojnów (Wanat M.*); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1846, Roger 1856), Bytom (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Rogów koło Koluszek (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: Lublin i okolice (Cmoluch 1972, Miczulski i Olszewski 1973), Wolwinów woj. Chełm (Łętowski 1981), Gródek koło Hrubieszowa (Mazur M. 1992), Kazimierz Dolny (Malkin B.*), Tarnogóra koło Izbicy (Wanat M.*); Roztocze: Kornie woj. Zamość (Łomnicki M.A. 1886), Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Cmoluch i in. 1994), Józefów koło Biłgoraja (Wanat M.*); Nizina Sandomierska: Zarzecze (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Zachodni: Nowy Sącz (Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Mazur M. 1994); Pieniny: Trzy Korony (Petryszak 1980b, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)