Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Pelenomus comari (Herbst, 1795)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony w całej Europie z wyjątkiem skrajnych północnych części Skandynawii, sięgający na wschód po Astrachań. W Polsce, z wyjątkiem wyższych rejonów górskich, występuje prawdopodobnie na obszarze całego kraju. Nie notowano go dotychczas ze Wzgórz Trzebnickich, Sudetów Zachodnich, Kotliny Nowotarskiej, Bieszczadów i Tatr. Zamieszkuje na terenach nizinnych i w górach po regiel dolny - na torfowiskach, wilgotnych łąkach i pobrzeżach wód, w rowach i jasnych lasach łęgowych. Jako rośliny żywicielskie były podawane w piśmiennictwie: krwawnica pospolita — Lythrum salicaria L., krwiściąg lekarski - Sanguisorba officinalis L., rdest plamisty - Polygonum persicaria L. i siedmiopalecznik błotny - Cornarum palustre L. Larwy żerują w czerwcu-lipcu na dolnej stronie liści, gdzie przepoczwarczają się w kulistych, żółtawych kokonach. Postacie dojrzałe zimują wśród mchów i szczątków roślinnych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Stachowiak P. 1987b), Kielno koło Gdyni (Białooki P.*); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Wagner H. 1939), Sobącz koło Kościerzyny (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968, Wanat 1989), Olsztyn, Oracze koło Ełku (Białooki P.*), Krutynia (Malkin B.*), rezerwat Czerwone Bagno - Polkowo (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1883, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Obarski 1961b); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Szujecki 1959), Chojnów (Malkin B.*), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie: Siedlce (Smreczyński 1932), Szostaki nad Biebrzą (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Wagner H. 1939, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Wagner H. 1939, Pomorski 1984), Kotowice koło Siechnic (Wanat M.*); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870), rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982), Kotlina Raciborska (Knutelski 1991), 5 miejscowości (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Wagner H. 1939, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Kłomnice koło Częstochowy (Lgocki 1908), Łódź (Wanat 1987), Tuszyn, Rogów koło Koluszek, Chabielice woj. Piotrków Trybunalski, Skorocice koło Wiślicy (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Słopiec Szlachecki woj. Kielce (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1971, Cmoluch i in. 1988); Roztocze: Kosobudy woj. Zamość (Tenenbaum 1918), Zwierzyniec (Mazur M. 1992), Roztoczański Park Narodowy (Łętowski 1995, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Wagner H. 1939, Mazur M. 1992); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854); Beskid Zachodni (Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1995); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995); Pieniny (Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)