Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Neophytobius granatus (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią część Afryki Północnej, południową i środkową część Europy, docierający na wschód do Syberii, Kaukazu, Turkmenii i Kazachstanu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Bionomia i cykl rozwojowy tego ryjkowca nie są znane. Postacie dojrzałe spotykano na wilgotnych żwirowiskach i piaszczystych pobrzeżach rzek i potoków, gdzie obserwowano żerowanie na młodych liściach rdestów - Polygonum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Inowrocławia (Obarski 1960b); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1883), Świder koło Otwocka (Smreczyński 1932), okolice Warszawy (Smreczyński 1974); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Wagner H. 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Wagner H. 1939, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983); Nizina Sandomierska: Niepołomice (Kotula 1873); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Wanka 1927, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1982, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1974, Petryszak 1982); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Karpaty Zachodnie» (Smreczyński 1974); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)