Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhinoncus inconspectus (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do południowych prowincji Szwecji, a na wschód do Syberii Zachodniej. Pospolity w całej Polsce z wyjątkiem obszarów górskich. Występuje głównie w wilgotnych miejscach; bywa spotykany w dolinach rzek i potoków, na łąkach, pobrzeżach wód i miedzach. Żyje na formie lądowej rdestu ziemnowodnego - Polygonum amphibium L. f. terrestre Leyss. Postacie dojrzałe żywią się miękiszem liści, wygryzając otwory w blaszce liściowej. Składanie jaj przez samicę rozpoczyna się w maju i rozciąga do lipca. Jaja umieszczane są pojedynczo w podstawową część łodygi lub w korzeniu do krótkiej komory zakrytej przez samicę wygryzionymi trocinkami żerowiskowymi. Larwy żerują w korzeniach, drążą w nich chodniki i wypełniają je całkowicie swymi ekskrementami; przepoczwarczają się w lipcu-sierpniu w końcowej części chodnika.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Pawłowski J. 1966, Luterek 1980), Rozewie (Kuśka A.*), Wolin (Malkin B.*); Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo - rezerwat Kozielec (Gotwald 1968), rezerwat Bielinek nad Odrą (Stachowiak P. 1994b), Wieżyca koło Kartuz (Wanat M.*); Pojezierze Mazurskie: Pasłęk (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Danowo koło Giżycka, Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Schumann 1908, Szulczewski 1922), Ruda Milicka (Kania J.*), Łęczyca, Stawno koło Milicza, Burzenin nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932), Chojnów, Puszcza Kampinoska (Malkin B.*), Głuchów koło Rawy Mazowieckiej (Wanat M.*); Podlasie: Białka woj. Biała Podlaska (Cmoluch 1992), Szostaki nad Biebrzą (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk: Wrocław (Pomorski 1984), Kunice i Jaśkowice koło Legnicy (Szypuła J.*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1846, Roger 1856), rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982), Babice (Mazur M. 1983), Kotlina Raciborska (Knutelski 1991); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Knutelski 1991, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Cmoluch i in. 1975, Nunberg 1986, Wanat 1987, Mazur M. i Wanat 1994), Rzepki koło Tuszyna, Budziszewice koło Łodzi, Popień koło Koluszek (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Gotwald 1968, Cmoluch 1980), Jeleniów (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1992, Miczulski i Olszewski 1973, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Minda-Lechowska 1981, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Księżpol (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni (Gotwald 1968, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1995); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Zborowice koło Ciężkowic (Petryszak i Lachowska 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)