Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rutidosoma globulus (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony na obszarze Palearktyki (z wyjątkiem Afryki Północnej), docierający w Europie do koła podbiegunowego. W Polsce, aczkolwiek nie jest wykazany jeszcze z pięciu krain, występuje prawdopodobnie na obszarze całego kraju. Występuje w lasach i starych parkach, na wilgotnych łąkach, aluwiach rzecznych, przydrożach i zrębach. Żyje na młodych odroślach topoli białej - Populus alba L. i topoli osiki - P. tremula L. Bionomia i cykl rozwojowy tego ryjkowca nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Wagner H. 1944); Pojezierze Mazurskie: nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki (Gotwald 1968), Olsztyn (Białooki P.*), Danowo koło Giżycka, Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wygoda, Rawa Mazowiecka (Osterloff 1883); Podlasie: Kołacze koło Włodawy (Cmoluch 1992); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1897, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Gerhardt 1911, Gerhardt 1911d, Kolbe W. 1914, Polentz 1942), Prawików koło Brzegu Dolnego, Wrocław-Leśnica (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Wagner H. 1944, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Nunberg 1986), Złota Góra koło Jaksic (Petryszak 1991), Kichary koło Sandomierza (Cmoluch i in. 1995), Jeżów koło Koluszek (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1992), Puławy (Białooki P.*); Roztocze: rezerwat Bukowa Góra koło Zwierzyńca (Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i in. 1994, Minda-Lechowska 1995); Nizina Sandomierska: rezerwat Las Klasztorny pod Leżajskiem (Łętowski 1994); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1914); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927), Wierzbanówka woj. Kraków (Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Trella 1934, Mazur M. 1994); Bieszczady: Ustrzyki Górne (Białooki P.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Legnica - locus typicus! dla Rhytidosoma globulus var. ferrugineus Gerh.