Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Scleropterus serratus (Germar, 1824)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek europejski o dysjunkcyjnym rozmieszczeniu; na północy występuje na niżowych stanowiskach w południowej Szwecji, Danii, Finlandii i we wschodniej części Europy Środkowej, natomiast w południowej części kontynentu na obszarach górzystych - południowo-wschodnia część Alp, Las Czeski, Rudawy, Sudety, Karpaty, góry w północnej części Półwyspu Bałkańskiego oraz sporadycznie na stanowiskach wyżynnych w południowej Polsce. Występuje w cienistych i wilgotnych miejscach na łąkach leśnych, pobrzeżach lasu, torfowiskach, mokradłach, nad potokami i w zaroślach. Postacie dojrzałe spotykano na kukliku zwisłym - Geum rivale L., przywrotnikach - Alchemilla L. oraz niektórych innych różowatych - Rosaceae. Bionomia i cykl rozwojowy tego ryjkowca nie są znane.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Helm 1880), Gdynia, Sopot (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie (Smreczyński 1974, Cmoluch 1980), Olsztyn-Kortowo (Białooki P.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1931); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk: Książenice koło Rybnika (Kuśka 1973), Jastrzębie-Zdrój (Kuśka 1989), Rybnik (Kuśka A.*), Pawłowice (Malkin B.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1974, Holdhaus i Lindroth 1939, Wagner H. 1944, Cmoluch 1959, Cmoluch 1980, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska: Łódź i okolice (Wanat 1987), Radoszki woj. Tarnobrzeg (Cmoluch i Łętowski 1990), Kichary koło Sandomierza (Cmoluch i in. 1995); Góry Świętokrzyskie: Łysa Góra (Cmoluch 1980), Święty Krzyż (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Smreczyński 1974, Cmoluch 1980), Kazimierz Dolny (Białooki P.*); Roztocze (Cmoluch 1959, Cmoluch 1963, Cmoluch 1980, Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i Łętowski 1990, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), rezerwaty Maziarki i Jarugi (Kuśka A.*); Nizina Sandomierska: Niepołomice (Holdhaus i Lindroth 1939, Smreczyński 1960b); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1866, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Wagner H. 1944), Polanica Zdrój, Wojbórz (Kania J.*); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1853, Bach 1854, Roger 1856, Klotze 1873, Gerhardt 1890b, Scholz R. 1929f, Wagner H. 1944), Góry Bialskie (Kania J.*), Stronie Śląskie (Kuśka A.*), Kletno (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Wanka 1915, Wagner H. 1944, Dieckmann 1966, Dieckmann 1966c, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Petryszak 1971b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Stachowiak P. 1980, Kuśka 1982, Kuśka 1989, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Petryszak i in. 1993, Knutelski i Witkowski 1995, Petryszak i in. 1995), góra Tuł (Kuśka A.*), Babia Góra - Krowiarki (Malkin B.*); Kotlina Nowotarska: Magura Spiska - Rzepiska i Jurgów (Knutelski i Skalski 1993); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Łomnicki M.A. 1866, Trella 1934, Cmoluch 1959, Petryszak 1977, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Stachowiak P. 1994), Zatwarnica (Malkin B.*), Bukowe Berdo (Wanat M.*); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Witkowski 1995), Łąka Kurnikówka (Malkin B.*); Tatry (Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dieckmann 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska północno-wschodnia (Koch K. 1992); «Prusy» (Pfeil 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1916, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Dieckmann 1972, Lohse 1983); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Reitter 1916, Dalla Torre i Hustache 1930, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Dalla Torre i Hustache 1930, Winkler A. 1932b, Holdhaus i Lindroth 1939, Wagner H. 1942, Smreczyński 1974); «Karpaty Wschodnie» (Miller 1868); «Sudety» (Holdhaus i Lindroth 1939, Wagner H. 1942, Smreczyński 1974); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)