Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Thamiocolus signatus (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozprzestrzeniony od Francji i północnych Włoch poprzez środkową część Europy po Syberię i Turkmenię. W Polsce wykazany z większości krain, jednak wiele z tych danych wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Ryjkowiec kserotermofilny, zamieszkujący piaszczyste wapienne i gipsowe gleby suchych muraw na słonecznych zboczach. Żyje wyłącznie na czyśćcu prostym - Stachys recta L. Biologia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano w maju-sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Wagner H. 1942); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1876); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Gerhardt 1891c); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1897g); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c); Górny Śląsk: Racibórz (Gerhardt 1891c); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kuntze i Noskiewicz 1938, Szymczakowski 1960, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994, Pawłowski J. i in. 1994), Ojców, rezerwat Góra Zborów koło Podlesic (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Cmoluch 1993, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995); Góry Świętokrzyskie: Zagaje Grzegorzewickie, Kielce-Kadzielnia (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Smreczyński 1974, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze: Szarowola i Zielona woj. Zamość (Tenenbaum 1913), rezerwat Łabunie (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Gerhardt 1891c); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Kuntze i Noskiewicz 1938, Smreczyński 1974, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Hoffmann 1954, Dieckmann 1973b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Seidlitz 1891); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Gerhardt 1891c)