Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus constrictus (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w zachodniej i środkowej części Europy, docierający na północ do Danii, Finlandii i południowej Szwecji. W Polsce prócz wyższych partii górskich występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie jest jednak jeszcze notowany z kilku krain. Występuje w dolinach rzecznych, w jasnych lasach łęgowych, cienistych zaroślach i na pobrzeżach lasu. Żyje wyłącznie na czosnaczku pospolitym - Alliaria officinalis Andrz. Samica składa jaja w maju-czerwcu do niedojrzałych owocków. Larwa rozwija się w łuszczynkach żerując na niedojrzałych nasionach; w czerwcu-lipcu przepoczwarcza się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Obarski 1959, Obarski 1963, Szypuła i Wanat 1996), Sopot (Białooki P.*), Gdynia-Kępa Redłowska (Kuśka A.*); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879), rezerwat Bielinek nad Odrą (Stachowiak P. 1994b), rezerwat Źródliskowa Buczyna woj. Szczecin (Stachowiak P. 1995, Obarski 1959, Obarski 1963); Pojezierze Mazurskie (Obarski 1959, Obarski 1963), Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Obarski 1959, Obarski 1963), Włocławek, Maików nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Natolin (Smreczyński 1932), Reguły koło Warszawy (Obarski 1963, Cholewicka-Wiśniewska 1981); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1877b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1897, Gerhardt 1899, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910), rezerwat Przełęk koło Nysy, góra Ostrzyca koło Proboszczowa (Kuśka A.*), Wrocław-Rędzin, Chrząstawa Wielka, Muszkowice koło Henrykowa (Wanat M.*); Górny Śląsk: rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982), Dulowa (Mazur M. 1983), Rudy (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Smreczyński 1950, Mazur M. 1983), Kraków-Wola Justowska, -Dębniki (Mazur M. 1983), Kraków-Skały Panieńskie (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Spała, Inowłódz (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Obarski 1959, Obarski 1963, Cmoluch 1986b); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i Łętowski 1990, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984, Petryszak 1988); Sudety Zachodnie: Góry Ołowiane koło Kaczorowa (Gerhardt 1898); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915), rezerwat Kopce koło Cieszyna (Kuśka 1982), Skoczów, Dzięgielów (Kuśka A.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Łosie (Petryszak i in. 1993), Hołubla koło Przemyśla (Mazur M. 1994), Monasterzec koło Leska (Petryszak i in. 1995); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1987, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Obarski 1961, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska południowa i środkowa (Smreczyński 1974); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)