Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ceutorhynchus griseus Brisout, 1869
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony w środkowej części Europy, docierający na północ do południowej Szwecji i Finlandii, na południe do środkowych Włoch, a na wschód do Kaukazu. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze znany z siedmiu krain. Zasiedla głównie piaszczyste, suche miejsca na polach, ugorach, nasłonecznionych zboczach, rumowiskach, przydrożach i pobrzeżach lasu. Larwy żerują w czerwcu-lipcu w łodygach rzodkiewnika pospolitego - Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., powodując na jego podstawie kuliste lub wrzecionowate wyrosła. Przepoczwarzenie odbywa się w glebie. Postacie dojrzałe spotykano również na innych roślinach krzyżowych, jak gorczyca polna - Sinapis arvensis L., pieprzyca gruzowa - Lepidium ruderale L., pieprzycznik przydrożny - Cardaria draba (L.) Desv. i chrzan pospolity - Armoracia lapathifolia Gilib.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: Grzybno koto Kartuz (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska - nadl. Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Smreczyński 1932, Smreczyński 1974); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Kamieniec koło Gliwic (Polentz 1938), góra Zborów koło Zawiercia (Kuśka 1977), rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982), Rybnik, Górki Śląskie koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Smreczyński 1974, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994), rezerwat Kąjasówka koło Krakowa, Podlesice koło Zawiercia (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Biała Góra (Petryszak 1988), Wyżyna Miechowska (Petryszak 1991), rezerwat Grabowiec (Mazur M. i Wanat 1994), Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1971, Cmoluch 1992, Cmoluch i Kowalik 1964, Petryszak 1982, Mazur M. 1992); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Smreczyński 1974); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Wanka 1920, Kuśka 1982, Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Smreczyński 1974, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Gerhardt 1900d, Gerhardt 1904, Kuhnt 1912, Hinke 1919, Horion 1951, Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)