Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus pulvinatus (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Europie (z wyjątkiem północnych obszarów Fennoskandii), sięgający na wschód po Syberię, Mongolię, Afganistan i Azję Mniejszą. W Polsce, chociaż nie jest znany z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zasiedla pastwiska, ugory, skarpy, pobrzeża dróg, śmietniska, miejsca o charakterze ruderalnym oraz wzdłuż murów i płotów. Jako rośliny żywicielskie tego ryjkowca są wymieniane w piśmiennictwie: stulicha psia — Descurainia sophia (L.) Webb, stulisz lekarski — Sisymbrium officinale (L.) Scop. i stulisz gładki — S. irio L. Samica składa jaja do łuszczynek w czerwcu. Larwy żerują na niedojrzałych nasionach, a przepoczwarczają się w glebie. Nowe pokolenie pojawia się z końcem lipca i na początku sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Woliński Park Narodowy (Stachowiak P. 1987b), Gdynia-Port, Sopot (Białooki P.*); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Stachowiak P. 1994b); Pojezierze Mazurskie: Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Kolbe W. 1921b, Szulczewski 1922, Lipa i in. 1977), Toruń-Podgórz (Białooki P.*), Ogorzelec koło Głogowa (Szypuła J.*), Glinki koło Torunia, Burzenin i Małków nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1883, Smreczyński 1932); Podlasie: Sosnowica woj. Chełm (Cmoluch 1992), Szostaki nad Biebrzą (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b), Polana Białowieska, Siemianówka (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1902, Gerhardt 1909d, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919), Kamieniec Wrocławski, Wadachowice koło Strzelina (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Górki Śląskie koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Wiech 1984, Wanat 1987, Mazur M. 1994e, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995), Rogów koło Koluszek, Sulejów, Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Miczulski 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1965, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Mazur M. 1992); Roztocze: Wychody woj. Zamość (Minda-Lechowska 1981), Szczebrzeszyn (Kuśka A.*), Kąty II koło Zamościa (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: rezerwat Góra Gipsowa koło Kietrza (Kuśka A.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Łuczyce koło Przemyśla (Mazur M. 1994b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Lentz 1876); «Śląsk» (Reitter 1870, Kuhnt 1912); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)