Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus roberti (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony od Francji poprzez środkową część Europy po Europę Wschodnią, sięgający na północ po południowe obszary Fennoskandii. W Polsce ten rzadko i sporadycznie znajdowany ryjkowiec jest znany dotychczas tylko z siedmiu krain. Postacie dojrzałe spotykano głównie na otwartych terenach, zwłaszcza na przydrożach i w innych miejscach o charakterze ruderalnym. W kwietniu samice składają jaja pojedynczo w wygryzioną żuwaczkami komorę na łodydze czosnaczka pospolitego — Alliaria officinalis Andrz. Larwy w kwietniu-maju żerują w rdzeniu łodygi, a w czerwcu przepoczwarczają się w glebie. W jednej łodydze może odbywać rozwój wiele larw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ruda Milicka (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy, Polana Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1872d, Letzner 1876, Schwarz E. 1872b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1893e, Gerhardt 1910, Złotorzycki 1949, Smreczyński 1974, Pomorski 1984, Kania 1991b, Wanat 1994, Szypuła i Wanat 1996), Pątnów Legnicki, Chrząstawa Wielka, Oława, Muszkowice koło Henrykowa (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Ose koło Sycowa (Polentz 1939b); Górny Śląsk: rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1977, Kuśka 1982), Rudy, Ligota Dolna koło Góry Św. Anny (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1910), okolice Sobieszowa (Stachowiak P. 1988b), Gołogłowy koło Kłodzka (Kania 1991b), rezerwat Wąwóz Myśliborski koło Jawora (Wanat M.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dieckmann 1972, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Kraatz 1876, Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Reitter 1916); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)