Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Glocianus moelleri (Thomson, 1868)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie od Wysp Brytyjskich i południowych obszarów Fennoskandii po kraje środkowoeuropejskie. W Polsce znany z ośmiu południowych krain oraz z Mazur. Zamieszkuje głównie okolice górskie i podgórskie. Zasiedla zwykle wilgotne i chłodne miejsca na łąkach, zrębach, pobrzeżach lasu i w zaroślach. Żyje na roślinach z rodziny złożonych — Compositae, jak brodawnik jesienny — Leontodon autumnalis L., jastrzębiec baldaszkowy — Hieracium umbellatum L., jastrzębiec leśny — H. murorum L. em. Huds., jastrzębiec pomarańczowy — H. aurantiacum L. i pępawa szczeciniasta — Crepis setosa Hall. fil. Bionomia tego ryjkowca nie jest znana. Postacie dojrzałe poławiano na roślinach od maja do sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Smreczyński 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1974), Kraków-Sikornik (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1995); Wyżyna Lubelska: Tarnogóra, Kazimierz nad Wisłą (Cmoluch 1971, Smreczyński 1974), Puławy (Białooki P.*), Opoka Duża koło Annopola (Wanat M.*); Sudety Zachodnie: Bolków woj. Jelenia Góra (Wagner H. 1944b); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Weise 1892); Beskid Zachodni: rezerwat Tuł koło Cieszyna (Kuśka 1973), Beskid Sądecki (Petryszak 1993b); Bieszczady: Ustrzyki Górne (Smreczyński 1956, Smreczyński 1974); Pieniny (Tenenbaum 1931, Smreczyński 1956, Smreczyński 1974, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Schilsky 1906, Reitter 1916); «Śląsk» (Horion 1951, Smreczyński 1974)