Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mogulones andreae (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony od Anatolii poprzez Rumunię i zachodnie Podole po środkową część Europy, wschodnią Francję i północne Włochy. W Polsce wykazany z jedenastu krain, przy tym z Mazowsza, Śląska Dolnego i Sudetów Zachodnich na podstawie danych z zeszłego wieku, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na suchych i nasłonecznionych skałach, zboczach, przydrożach i ugorach. Żyje na ośmiale mniejszym - Cerinthe minor L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.