Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mogulones euphorbiae (Brisout Ch. de Barneville in Wencker et Silbermann, 1866)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią, południową i środkową część Europy, sięgający na północ po Danię i południowe obszary Skandynawii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w tylko ośmiu krainach. Zamieszkuje głównie bagna, mokre łąki i pola, wilgotne lasy i bagniste brzegi wód, rzadziej suche wzgórza, pola i piaski. Na miejscach wilgotnych żyje na niezapominajce błotnistej - Myosotis palustris (L.) Nathorst, a na miejscach suchych na niezapominajce polnej - M. arvensis (L.) Hill. i niezapominajce piaskowej - M. micrantha Pall.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1905, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Dembe Wielkie koło Warszawy (Smreczyński 1960); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1870c, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Leder 1872), Nysa (Gerhardt 1899, Gerhardt 1910), okolice Wolowa (Kolbe W. 1928); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1986); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1929, Smreczyński 1974, Trella 1934, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Petryszak 1966, Petryszak 1991, Cmoluch i in. 1995); Roztocze: Polesie woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Ulów woj. Zamość (Cmoluch 1993, Tenenbaum 1923, Smreczyński 1929, Trella 1934, Cmoluch i in. 1994), wzgórze Wapielnia koło Tomaszowa Lubelskiego (Kuśka A.*); Beskid Wschodni: Winna Góra kolo Przemyśla (Trella 1934, Mazur M. 1994), Pikulice koło Przemyśla (Mazur M. 1994); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Horion 1951, Smreczyński 1974); «Podkarpacie» (Smreczyński 1974)