Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria bella Redtenbacher, 1849
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek jeszcze słabo poznany, notowany z nielicznych stanowisk na terenach nizinnych i pagórkowatych w Europie środkowej, na zachód docierający do Szwajcarii i Francji. W Polsce notowany tylko z dwu krain na podstawie znalezisk w ubiegłym stuleciu. Poławiany na drzewach liściastych oraz sośnie, pod przegrzybiałą odstającą korą, na zmurszałym drewnie i pod opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: