Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sirocalodes depressicollis (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony od Wysp Brytyjskich i południowych obszarów Fennoskandii poprzez środkową część Europy po kraje śródziemnomorskie, docierający na wschód do Azji Środkowej. Aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje w Polsce prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Spotykany w ogrodach, na polach, miedzach, pastwiskach, nieużytkach i miejscach ruderalnych. Żyje na dymnicy pospolitej - Fumaria officinalis L., rzadziej na innych gatunkach tego rodzaju. Larwa żeruje w łodygach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Obarski 1958); Pojezierze Pomorskie: Bielineknad Odrą (Zumpt 1931); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Wagner H. 1941, Obarski 1958, Obarski 1961b), Toruń, Burzenin nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Obarski 1958, Obarski 1963); Podlasie: Grodzisk woj. Siedlce (Minda-Lechowska 1981); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Gerhardt 1911, Kolbe W. 1907), rezerwat Przełęk koło Nysy (Kuśka A.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Obarski 1961b), Maków koło Raciborza, Ligota Dolna koło Góry Świętej Anny (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Obarski 1959, Mazur M. 1983), Rzędkowice koło Zawiercia (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Petryszak 1991, Mazur M. 1994e, Mazur M. i Wanat 1994), Skowronno koło Pińczowa (Kuśka A.*), Sulejów, Inowłódz (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Mazur M. 1992), Tarnogóra koło Izbicy (Wanat M.*); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Krasnobród (Wanat M.*); Nizina Sandomierska (Tenenbaum 1913, Obarski 1959, Obarski 1963), Bolestraszyce koło Przemyśla (Wanat M.*); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910), Gołogłowy (Kania J.*), Jawor (Kuśka A.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Mazur M. 1994); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Obarski 1961, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Bach 1854, Gerhardt 1911d, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); «województwa: warszawskie, olsztyńskie, bydgoskie, gdańskie, zielonogórskie, koszalińskie i wrocławskie» (Obarski 1959); «województwa: warszawskie, olsztyńskie, bydgoskie, gdańskie i zielonogórskie» (Obarski 1963)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Legnica - locus typicus! dla Ceuthorrhynchus nigrinus var. foveolatus Gerh., Wrocław-Huby, Wadachowice koło Strzelina, Sulistrowiczki (M. Wanat*)