Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mecinus janthinus Germar, 1821
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, notowany także z jednej południowej prowincji Szwecji. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach. Spotykany na polach, pastwiskach, przydrożach, wrzosowiskach, skarpach oraz ciepłych i suchych zboczach. Żyje na lnicy pospolitej - Linaria vulgaris (L.) Mill., lnicy małej - L. minor (L.) Desf. i lnicy kreskowanej - L. repens (L.) Mill. W maju-czerwcu samica składa jaja w nisze na łodydze. Larwa żeruje w ciągu 4-5 tygodni w łodydze nie powodując wyrośli, ale zaatakowane części żółkną; w lipcu odbywa przepoczwarczenie w końcowym odcinku żerowiska. Całkowity rozwój od jaja do imago przebiega w ciągu około 10 tygodni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Myrdzik 1933, Myrdzik 1934, Oko 1963, Smreczyński 1976, Stachowiak P. 1987), Toruń-Koniuchy, Grudziądz-Mniszek (Białooki P.*), Nowogród Bobrzański (Kuśka A.*), Ruda Milicka (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1976, Łomnicki M.A. 1913); Puszcza Białowieska: Siemianówka, Orzeszkowo (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1873, Letzner 1876, Gerhardt 1889c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1949), Wroclaw-Świniary (Szypuła J.*), Pątnów Legnicki, Kamieniec Wrocławski (Wanat M.*); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912)