Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mecinus pyraster (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony prawie w całej Europie prócz północnych obszarów Fennoskandii, sięgający na wschód po Kaukaz, Azję Mniejszą i Turkmenię. W Polsce występuje na całym obszarze na niżu, wyżynach oraz w niższych położeniach górskich, nie jest jednak jeszcze notowany z Sudetów Wschodnich, Kotliny Nowotarskiej, Bieszczadów i Tatr. Zasiedla łąki, pastwiska, miedze, przydroża, suche zbocza oraz nasłonecznione doliny potoków i rzek. Żyje głównie na babce lancetowatej - Plantago lartceolata L., rzadziej na babce średniej - P. media L. W maju-czerwcu samica składa pojedynczo jaja w komory w rdzeniu łodygi kwiatonośnej, a powyżej komory nadżera łodygę tak, że części górne zwisają albo odpadają. Larwa wygryza chodnik ku dołowi i żeruje w łodydze oraz szyi korzeniowej, wywołując na nich nieznaczne zgrubienia, w lipcu-sierpniu przepoczwarcza się w miejscu żerowania.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Hedicke 1918, Bartoszyński 1937), Wolin — Lubin (Wanat M.*); Pojezierze Pomorskie: Kolbudy koło Pruszcza Gdańskiego (Grentzenberg 1896), Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki, nadl. Ruda — rezerwat Szumny Zdrój (Gotwald 1968), Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań-Malta (Stachowiak P. 1995b), Kalisz (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Łomża, Łomna koło Warszawy (Wanat M.*); Podlasie: Sobibór (Cmoluch 1992); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1874, Gerhardt 1911d), Pątnów Legnicki, Wrocław-Biskupin, Sulistrowiczki (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Oleśnica (Wanat M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Lgocki 1908, Mazur M. 1983), Mokre Śląskie kolo Mikołowa (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994), Podlesice koło Zawiercia (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995), Modlica koło Łodzi, Popień koło Koluszek (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Cmoluch i Kowalik 1964, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Roztocze: Majdan Górny woj. Zamość (Łętowski 1981), Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Księżpol koto Biłgoraja (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Szypuła J.*); Beskid Zachodni (Łomnicki M.A. 1886, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1995), rezerwat Kopce koło Cieszyna (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Mazur M. 1994, Mazur M. 1994b, Petryszak i in. 1995); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Helm 1883c); «Śląsk» (Schilling 1829b, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Gerhardt 1911, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1878); «Beskid Niski» (Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993)