Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Gymnetron (Gymnetron) melanarium (Germar, 1821)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący prawie całą Europę z wyjątkiem północnych obszarów Fennoskandii. W Polsce, chociaż nie jest znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Występuje w miejscach suchych i nasłonecznionych - na łąkach, pastwiskach, miedzach, zboczach oraz w widnych lasach i zaroślach. Żyje na przetaczniku macierzankowym - Veronica serpyllifolia L. Larwy żerują w łodydze, powodując w jej części środkowej i dolnej nierównomierne zgrubienia. Postacie dojrzałe spotykano ponadto na innych przetacznikach, takich jak przetacznik ożankowy - V. chamaedrys L., przetacznik leśny - V. officinalis L. i przetacznik pagórkowy - V. teucrium L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Oliwa (Lentz 1886); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Stachowiak P. 1994b); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Nunberg 1978b), Krzyże koło Piszu (Kuśka A.*), Danowo koło Giżycka (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Gruszczyce (Osterloff 1883), Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984), Ruda Milicka (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Hamernia koło Radziejowic (Cholewicka-Wiśniewska 1981), Puszcza Biała — Leszczydół (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Dunino (Szypuła J.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Bytom (Nowotny i Polentz 1933), Ligota Dolna koło Góry Świętej Anny (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994), Dolina Będkowska koło Krakowa, Rzędkowice koło Zawiercia (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1932, Nunberg 1986, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch 1995, Cmoluch i in. 1995); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Gotwald 1968), Bielnik (Cmoluch 1980); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1990, Cmoluch i in. 1992, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i in. 1990b, Cmoluch i in. 1993, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984), Końska Ulica, Borowiec (Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie: Gołogłowy (Kania J.*), Żarek koło Jawora (Szypuła J.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Mazur M. 1994b, Petryszak i in. 1995); Bieszczady: Bieszczadzki Park Narodowy (Stachowiak P. 1994); Pieniny (Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)