Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gymnetron (Gymnetron) villosulum Gyllenhal in Schönherr, 1838
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony w południowej i środkowej części Europy, ku północy sięgający po Danię i Estonię. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Występuje na mokradłach, wilgotnych i bagnistych łąkach, mulistych brzegach wód oraz w stawach i rowach. Żyje na różnych przetacznikach - Veronica L. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach od kwietnia do września. W czerwcu-sierpniu samice znoszą jaja pojedynczo do torebek nasiennych. Larwy żerują w torebkach powodując wyrosła i żywią się niedojrzałymi nasionami; przepoczwarczają się od lipca w wyroślach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Rübsaamen 1901); Pojezierze Mazurskie (Szulczewski 1936, Nunberg 1978b), Sikory Juskie kolo Ełku (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Hieronymus 1890, Schmidt H. 1909b, Dittrich i Schmidt 1913, Szulczewski 1928, Szulczewski 1931, Szulczewski 1953); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Hieronymus 1890, Schmidt H. 1909b, Dittrich i Schmidt 1913, Kolbe W. 1931, Polentz 1938, Polentz 1949); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1931b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Eichler W. 1914, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Skorocice woj. Kielce (Mazur M. i Wanat 1994), Ceteń koło Inowłodza (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971, Minda-Lechowska 1981), Czumów kolo Hrubieszowa (Wanat M.*); Roztocze (Tenenbaum 1918, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Krasnobród (Wanat M.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Stefek 1939, Petryszak 1982); Beskid Wschodni (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szulczewski 1933b, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Zachodnie» (Helm 1886); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)