Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria inconspicua Wollaston, 1860
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozsiedlony głównie w zachodniej części Europy Południowej i Europie środkowej, docierający na północ do Anglii, Danii, Szwecji i Finlandii. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości — jest znany tylko z Mazowsza na podstawie wzmianki sprzed przeszło 70 lat. Występowanie omawianego gatunku w naszym kraju wymaga dalszych badań. Spotykany wśród rozkładających się i pleśniejących szczątków roślinnych, w miałkim próchnie na dnie dziupli drzew, w gniazdach myszy i w mrowiskach Formica rufa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «gubernia warszawska» (Jakobson 1915)