Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Miarus (Miarus) monticola Petri, 1912
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący południową i wschodnią część Europy Środkowej oraz południowo-wschodnią Europę. W Polsce rozprzestrzeniony w całym łuku karpackim, notowany ponadto z nielicznych rozproszonych stanowisk na niżu i wyżynach. Występuje w dolinach rzek i potoków, na suchych i ciepłych zboczach oraz łąkach. Żyje na różnych gatunkach dzwonków - Campanula L. Biologia tego ryjkowca nie jest dokładnie poznana.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Puszcza Białowieska: Polana Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk: Masyw Ślęży, Wzgórza Kiełczyńskie (Wanat 1994), Mokry Dwór koło Wrocławia, Chrząstawa Wielka, Oława (Wanat M.*); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Nunberg 1986); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Kowalik 1964, Szymczakowski 1965, Smreczyński 1976); Roztocze: Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Smreczyński 1950, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i Skalski 1993, Petryszak i in. 1993); Kotlina Nowotarska: Jurgów, dolina potoku Jurgowczyk (Knutelski i Skalski 1993); Beskid Wschodni (Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1995); Bieszczady: Komańcza (Smreczyński 1957c, Petryszak 1982), Wołosate, Suche Rzeki, Krywe (Wanat M.*); Pieniny (Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993, Stachowiak P. 1994, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Smreczyński 1973b); «Karpaty» (Horion 1951, Smreczyński 1957c, Smreczyński 1976); «Beskid Niski» (Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993)