Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rynchaenus (Rynchaenus) subfasciatus (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący południowo-wschodnią część Europy Środkowej, północne i środkowe Włochy oraz południowo-wschodnią Europę. W Polsce notowany tylko z trzech południowych krain, przy czym dane o jego występowaniu w Sudetach Zachodnich i na Śląsku Dolnym opierają się na znaleziskach sprzed przeszło 100 i 60 lat, a informacja o występowaniu na Wyżynie Małopolskiej tylko na podstawie min liściowych. Według S. Smreczyńskiego (1976) dane te wymagają sprawdzenia ze względu na podobieństwo miny do min Rynchaenus (R.) hortorum (Fabr). Żyje na dębie bezszypułkowym - Quercus sessilis Ehrh. i dębie szypułkowym - Q. robur L. Samica składa jaja w miękisz blaszki liściowej. Larwa początkowo drąży wąski chodnik w miękiszu obok brzegu liścia, następnie oddala się od krawędzi i w blaszce liściowej wygryza szeroką minę. Przepoczwarczenie ma miejsce na ziemi, w komorze o średnicy 4-5 mm między oskórkami wycinka blaszki liściowej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Dolny Śląsk Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921, Seidel 1924, Seidel 1926, Scholz R. 1927d, Polentz 1935
KFP 21 Wyżyna Małopolska Dobranowice koło Krakowa Nunberg 1947b
KFP 21 Wyżyna Małopolska rezerwat Marchocice Smreczyński 1960b, Smreczyński 1976
KFP 21 Sudety Zachodnie Wleń, góra Górzec Gerhardt 1891, Gerhardt 1891d, Gerhardt 1910
KFP 21 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 21 «Śląsk» Gerhardt 1891e, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Dieckmann 1976, Smreczyński 1976, Petryszak 1982, Lohse 1983
KFP 21 «Brama Morawska» Petryszak 1982