Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rynchaenus (Threcticus) calceatus (Germar, 1821)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący wschodnią, północną i środkową część Europy. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w ośmiu krainach. Żyje na brzozach - Betula L., zwłaszcza na brzozie omszonej - B. pubescens Ehrh., rzadziej brzozie brodawkowatej - B. verrucosa Ehrh. oraz rosnącej na torfowiskach brzozie karłowatej - B. nana L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984); Puszcza Białowieska: Bokówka (Wanat 1994); Górny Śląsk: Górki Śląskie koło Raciborza, Rybnik (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany, Kraków-Wola Justowska (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Nowosolna koło Łodzi, Rogów i Wągry koło Koluszek, Spała, Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Michalska 1988); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1992); Nizina Sandomierska: Szarów woj. Kraków (Kuśka A.*); Polska (Smreczyński 1976, Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)