Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachyerges decoratus (Germar, 1821)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący prawie całą Europę, sięgający na północy w Skandynawii w przybliżeniu do 66°N. W Polsce występuje na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze notowany z kilku krain. Zasiedla wilgotne lasy, przydroża, doliny potoków i rzek, aluwia nadrzeczne i zalewiska. Żyje na wierzbie kruchej - Salix fragilis L., wierzbie purpurowej - S. purpurea L. i wierzbie trójpręcikowej - S. triandra L. Postacie dojrzałe spotykano także na wierzbie siwej - Salix incana Schrk. i topoli czarnej - Populus nigra L. Samica składa jajo w wierzchołkowej części liścia. Larwa drąży szeroką minę wzdłuż brzegu liścia, na końcu miny wygryza z górnego i dolnego oskórka kolisty wycinek, który z larwą spada na ziemię. Przepoczwarczenie odbywa się w komorze utworzonej w wycinku liścia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968, Wanat 1989), Olsztyn, Siniec koło Kętrzyna (Białooki P.*), Piduń koło Szczytna (Malkin B.*), Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932), Celestynów (Malkin B.*), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie: Kołacze koło Włodawy (Cmoluch 1989); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1910), Wrocław-Zakrzów (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk: Katowice (Schnaider Z. 1974), Jankowice Rybnickie (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Nunberg 1947b), Popień koło Koluszek, Inowłódz, Kurnędz koło Sulejowa (Wanat M.*); Roztocze: Zwierzyniec (Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1910, Stachowiak P. 1988b); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni (Nunberg 1948, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1995); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995), Przemyśl (Białooki P.*); Bieszczady (Petryszak 1982, Stachowiak P. 1994), Wetlina (Białooki P.*), Zatwarnica (Malkin B.*); Pieniny (Petryszak 1982, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Leder 1872, Gerhardt 1890b, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871); «Beskid Niski» (Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993)