Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachyerges rufitarsis (Germar, 1821)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem Europę Środkową i kraje sąsiednie, docierający na północ do Danii i południowych obszarów Fennoskandii. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, zarówno na niżu jak i na wyżynach; z Pobrzeża Bałtyku, Wzgórz Trzebnickich i Sudetów Zachodnich notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat, a w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku Dolnym od około 50-70 lat nie poławiany. Zasiedla lasy, zarośla, zręby, przydroża i aluwia rzeczne. Żyje głównie na topoli osice - Populus tremula L., topoli białej - P. alba L., rzadziej na wierzbie iwie - Salix caprea L. Samica składa w maju 2-4 jaja w jednej komorze wygryzionej na górnej stronie liścia. Larwa drąży szeroką minę, położoną często obok nerwu. Przepoczwarczenie odbywa się na miejscu żerowania w żółtawym, jajowatym kokonie blisko nerwu liścia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: okolice Gdańska (Helm 1880, Brischke 1881); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879), Puszcza Piska — Szeroki Bór (Nunberg 1978b, Smreczyński 1976); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Bartoszyński 1937b); Puszcza Białowieska: Białowieża, Hajnówka (Petryszak i Mazur 1981, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1866, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Müller E. 1894, Kolbe W. 1918, Kolbe W. 1927); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Smreczyński 1976, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994), Pachów (Malkin B.*); Wyżyna Małopolska (Wanat 1985, Nunberg 1986); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Kowalik 1964), Miączyn (Kuśka A.*); Roztocze: Radecznica woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927), okolice Bochni (Smreczyński 1976); Pieniny (Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Zachodnia (Smreczyński 1976); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)