Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Tachyerges stigma (Germar, 1821)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek rozpowszechniony w całej Europie, sięgający w Fennoskandii po skrajne prowincje północne, docierający na wschód przez Syberię do Japonii; znany również z Kanady. Zasiedla wilgotne zadrzewienia liściaste, zręby, przydroża, aluwia nadrzeczne, brzegi rzek i potoków, bagna i mokre łąki. Żyje na topoli białej - Populus alba L., topoli czarnej - P. nigra L., brzozie brodawkowatej - Betula verrucosa Ehrh., olszy czarnej - Alnus glutinosa (L.) Gaertn., wierzbie iwie - Salix caprea L., wierzbie szarej - -S. cinerea L. i wierzbie wiciowej - S. viminalis L. Larwa w czerwcu-sierpniu żywi się miękiszem, drążąc z początku minę w nerwie w podstawowej części liścia, następnie wygryza chodnik w drugiej połowie liścia, by w końcowej fazie życia przejść z powrotem do części podstawowej, gdzie przepoczwarcza się w okrągławym kokonie utworzonym w minie z wydzieliny larwy.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Gotwald 1968, Wanat 1987b, Stachowiak P. 1994b); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968, Wanat 1987b, Wanat 1989), Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Wagner H. 1941, Kadłubowski i Czalej 1962, Stachowiak P. 1984, Wanat 1987b), Grabownica koło Milicza (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Szujecki 1959, Wanat 1987b, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie: Międzyrzec Podlaski (Wanat 1987b), Libiszów woj. Chełm (Cmoluch 1992), Puszcza Knyszyńska - rezerwat Budzisk (Kubisz i Pawłowski 1995); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Wanat 1987b, Wanat 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b, Trojan i in. 1994); Dolny Śląsk (Pomorski 1984, Wanat 1987b), rezerwat Przełęk koło Nysy (Kuśka A.*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Chłodny 1978, Chłodny 1984b, Chłodny i in. 1980, Kuśka 1982, Mazur M. 1983), Jastrzębie-Zdrój, Górki Śląskie, Bujaków koło Mikołowa, Jankowice Rybnickie (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Smreczyński 1932, Mazur M. 1983, Wanat 1987b); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1975, Nunberg 1986, Wanat 1987, Wanat 1987b, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Wanat 1987b, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1990, Cmoluch 1992, Cmoluch 1995, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1992, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch i Łętowski 1987, Wanat 1987b, Cmoluch 1990, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984, Wanat 1987b, Mazur M. 1992, Łętowski 1994), Szarów (Kuśka A.*); Sudety Zachodnie (Wanat 1987b, Stachowiak P. 1988b), rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem (Kuśka A.*); Sudety Wschodnie (Kelch 1846, Zebe G. 1853, Wanat 1987b); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Wanat 1987b, Knutelski 1988, Petryszak i in. 1995); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Wanat 1987b, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982, Wanat 1987b, Stachowiak P. 1994); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskid Niski» (Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993)

Uwagi:
W Polsce pospolity, notowany ze wszystkich krain z wyjątkiem Kotliny Nowotarskiej i Tatr.