Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Isochnus angustifrons (West, 1916)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek znany głównie z krajów środkowoeuropejskich, ponadto wykazany z Francji, Włoch, Danii, południowej Norwegii oraz z Estonii. W Polsce rzadko i sporadycznie poławiany, notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Występuje nad rzekami i potokami na wierzbie purpurowej (wiklinie) - Salix purpurea L. i wierzbie wiciowej - S. viminalis L. Bionomia i przebieg rozwoju nie są poznane; według ogólnikowych danych z piśmiennictwa larwa minuje liście.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Bartoszyński 1937, Horion 1950b); Pojezierze Mazurskie (Smreczyński 1976); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Włocławek (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932, Smreczyński 1976); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1921, Horion 1935, Smreczyński 1950); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Smreczyński 1950); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1932, Smreczyński 1976, Horion 1950b, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny (Cmoluch 1971, Smreczyński 1976); Beskid Zachodni: Babia Góra — Barańcowa (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1995); Kotlina Nowotarska: Magura Spiska - Jurgów (Knutelski i Skalski 1993), Frydman-Niedzica (Wanat M.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1936), Pleśna koło Tarnowa (Petryszak i Lachowska 1995); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Petryszak 1993b, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Horion 1951, Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Klima 1935, Horion 1950b, Horion 1951, Hoffmann 1958, Smreczyński 1976, Koch K. 1992)