Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Isochnus foliorum (Muller, 1764)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w całej Europie, sięgający na wschód po Syberię. W Polsce, chociaż nie jest znany z niektórych krain, występuje na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zasiedla wilgotne lasy, łąki, doliny rzek i potoków, torfowiska, przydroża, zalewiska rzeczne i rowy. Żyje na wierzbach - Salix L. O bionomii tego ryjkowca mamy skąpe wiadomości; larwa jakoby minuje liście.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1883, Smreczyński 1932), Chojnów (Malkin B.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk: Wrocław (Schwarz i Letzner 1874, Kolbe W. 1921); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska: Inowłódz, Ceteń koło Inowłodza (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Woroniecka-Siemaszkowa 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Cmoluch 1971); Nizina Sandomierska (Tenenbaum 1913, Mazur M. 1992), Osuchy (Kuśka A.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1995), Wisła-Łabajów (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995), Rokszyce koło Przemyśla (Wanat M.*); Bieszczady (Kania J.*), Sękowiec, Tworylne (Petryszak 1982, Stachowiak P. 1994); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Witkowski 1995); Tatry (Reitter 1870b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)