Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej Europie oraz południowej części północnej Europy, podawany też z północnej Afryki i Zakaukazia. W Polsce prócz wysokich gór prawdopodobnie występuje wszędzie, ale brak udokumentowanych danych z wielu krain. Zasiedla głównie wody stojące lub bardzo wolno płynące, spotykany zwłaszcza w stawach, starorzeczach, gliniankach i rowach, zarośniętych przez gatunki roślin z rodzajów rzęśl — Callitriche L., włosienicznik — Batrachium S. F. Gray, moczarka — Elodea Rich in Mich., nadto przez różne glony nitkowate.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie pow. Słupsk (Lüllwitz 1916), Wolin pow. Świnoujście (Podgórniak 1959, Podgórniak 1960); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1885, Szulczewski 1922, Krach 1933, Arnold 1935b, Łęgosz-Owsianna 1955, Biesiadka 1971); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1907, Kinel 1922b, Siemaszko i Siemaszko 1934), Dębe Wielkie pow. Mińsk Mazowiecki (Kinel 1922b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885), koło Wrocławia (Schwarz i Letzner 1874), Ligota Wielka pow. Grodków (Drescher 1928); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1885), dolina Odry (Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Łomnicki M.A. 1866, Kotula 1873, Lgocki 1908), Poczesna pow. Częstochowa (Kinel 1922b); Wyżyna Lubelska: Żdżanne pow. Krasnystaw (Wańkowicz 1878); Nizina Sandomierska: Pełkinie pow. Jarosław (Kinel 1922b); Beskid Zachodni: Straconka pow. Bielsko-Biała, Żywiec (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: Cieszacin Wielki pow. Jarosław (Kinel 1922b); Pieniny (Galewski K.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1949, Galewski 1975, Kulwieć 1907); «Prusy» (Lentz 1857, Siebold 1847); «Prusy Wschodnie» (Jakobson 1908, Seidlitz 1888); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)